Erica Falkenström, etikforskare, organisationspedagog och ledarskapskonsult

Erica Falkenström är verksam som konsult med inriktning på ledarskap, etik och personlig utveckling sedan 1999. Hon har undervisat på universitet, lett chefsseminarier, engagerats för konsultutveckling, grupphandledning för professionella yrkesutövare och gett handledning på handledning. Hon har också skrivit flera böcker och disputerade 2012 på avhandlingen: Verksamhetschefens etiska kompetens. Om identifiering och hantering av intressekonflikter i hälso- och sjukvården. Uppdragsgivarna finns inom såväl hälso- och sjukvården, andra statliga och offentliga organisationer, som inom det privata näringslivet.

Tjänster

 • Chefshandledning/Chefscoaching
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Utveckling för chef och grupp
 • Föreläsningar och seminarier
 • Utbildning och undervisning
 • Analys och bedömning av utvecklingsbehov
 • Utveckling av individuell och kollektiv etisk kompetens

Kompetensområden

 • Etisk kompetens och dess handlingsförutsättningar i styrsystem och organisation
 • Professionalism i rollen som chef
 • Kommunikation, samtalsmetodik, gruppdynamik och konflikthantering
 • Organisationskultur och lärande i organisationen
 • Livs- och karriärplanering

Länkar

Doktorsavhandling - Verksamhetschefens etiska kompetens

Bok - Chef med känsla och förnuft: om professionalism och etik i ledarskapet
PDF ikon

Referenser

Marie-Louise Hall

Kompetens- och utbildningsstrateg,
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

”Vi har genomfört fyra seminarieserier för chefer kring boken Chef med känsla och förnuft som en del av projektet Ledarutveckling genom samtal. Totalt har ca 220 chefer deltagit i projektet. Erica har lett dessa chefsseminarier. Hon är en fantastisk föreläsare som är duktig på att få igång diskussioner bland deltagarna. Hon skapar engagemang och intresse för frågor som är viktiga för våra chefer. Jag kan varmt rekommendera henne!”

Johan Lembke

Operativ chef Centrum för företagsutbildning
Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

”Stockholms universitets MBA är ett vetenskapligt grundat chefsutvecklingsprogram. Deltagarna har gedigen yrkeserfarenhet från privat och offentlig sektor, eller från ideella och idéburna organisationer. I en av kurserna (Chef) bidrog Erica med värdefulla insikter och uppskattade perspektiv kring etik och professionalism i ledarskapet. Hon utgick från deltagarnas  erfarenheter som belystes med teoretiska perspektiv och reflektion. Deltagarna uppskattade Ericas genomförande, upplägg och engagemang som fördjupade deras förståelse. Vi strävar alltid efter att erbjuda hög kvalitet i vår utbildning och är mycket nöjda med Ericas värdefulla insats.”

Johanna From

Regionschef Skogsstyrelsen

”I samband med att jag tillträdde tjänsten som enhetschef för sex år sedan fick jag möjlighet att gå ett individuellt utformat chefsprogram hos Erica Falkenström. Programmet bestod av tre delar: Reflektion över egna erfarenheter/aktuella ledarskapsdilemman, ledarskapsteori och praktiska verktyg, och personlig utveckling. Efterhand som jag mognat som chef och person har Ericas och mitt samarbete utvecklats vidare.  Under senare tid har vi mer fokuserat på personlig och professionell utveckling där jag utifrån egna behov sätter agendan. Bland annat har vi arbetat med utvecklingen av min ledningsgrupp, hur kvalitativ återkoppling kan läggas upp och hur jag som chef kan påverka framtidstro och arbetsglädje. Samarbetet med Erica har bidragit till att jag känner mig tryggare och starkare som chef.”

Julia Norinder

Vd Preera

”Erica har på ett mycket bra sätt hjälpt oss att utveckla vår förmåga att hantera feedback i arbetsgruppen. Genom att varva föreläsning med praktisk övning under två utbildningsdagar har Erica inspirerat oss att med hjälp av återkoppling utveckla vår kommunikation. Mellan utbildningstillfällena har Erica dessutom fungerat som ett stöd i arbetet med att gå ifrån ord till handling.”

 

Erica Falkenström
foto: stefan tell